Join the 2020/21 Fantasy Premier League season long game - Win up to 200,000€!

Betingelser og vilkår

Client Avtale om bruk av SCOUT LTD TJENESTER
Versjon – 1.1
Sist oppdatert – 02/12/2015

Forord

Disse vilkårene ( “T & Cs” eller “Avtalen”) utgjør og regulerer kontraktsforholdet mellom partene, Scout Ltd heretter referert til som “Scout”; og du, som bruker, heretter kalt til som “CLIENT”, “du” eller “spiller”.

DEFINISJONER

Følgende ord og uttrykk må tolkes som følger, med mindre sammenhengen klart tilsier noe annet.

“Registreringsskjema” skal bety skjemaet skal fylles ut av spilleren for å åpne en brukerkonto.

“Game” refererer til en hvilken som helst spillaktivitet presentert av Scout Ltd på sin hjemmeside til fordel for brukerne og som er godkjent av reguleringsmyndigheten.

“Internet Site”, “Nettstedet” eller “Site” skal bety Internet Site www. og alle andre nettsteder som er koblet til den, og er tilgjengelige via lenker eller andre tilgangsbaner.

“Pålogging og passord” betyr innlogging og passord detaljer som er valgt av en spiller ved registrering på nettet.

“Regulatory Authority” er Malta Gaming Authority (MGA) (Suite 1, Nivå 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Birkirkara BKR 3000, Malta, http://www.mga.org.mt), som er den viktigste regulator av eksterne spillaktiviteter.

“Tjenesten” skal omfatte “Scout” alle tjenester og spillaktiviteter knyttet til det og notert på www ..

“Programvare” betyr programvaren lisensiert av oss inkludert alle programmer og databaser og andre avledet innhold enten tilgjengelig eller brukes av deg gjennom Internet Site og slik at du kan delta på nettet.

“Oss”, vi “eller” Scout “skal bety Scout eller Scout LIMITED.

“User Account”, “spillerkonto”, skal “Gaming-konto” eller “Konto” betyr en personlig konto som opprettes av en enkeltperson og vedlikeholdt av Scout å tillate denne personen til å spille online spill.

“Du”, “CLIENT”, “Player”, “Bruker” eller “Kontohaver” betyr brukeren av tjenesten og av programvaren tilgjengelig gjennom nettstedet og som har et kontraktsforhold med Scout.

“Money Player” personer over 18 år, eller minstealder som fastsatt i loven for deltakelse i det aktuelle landet, som deltar i spill for penger (stake real moneym “Spill for penger”). Spillere kan delta i spill som “Test Player” uten å satse penger eller som “Money Player” satser ekte penger.

“Fun Games” eller “spill for moro” betyr Games som definert i denne avtalen, men som tilbys for begrenset gameplay i en spesiell spillmodus som ikke innebærer betaling fra spilleren til operatøren. Det eneste formålet med denne modusen (spill for moro) er å tilby muligheten for spilleren ( “Test Player”) for å prøve ut spillene som tilbys før staking ekte penger.

1. GENERELT

en. “Scout” i disse vilkårene refererer til Scout Ltd, et selskap registrert i Malta, som har følgende registrerte adresse:

Scout Ltd
193, Ursuline Sisters Gate
Guardamangia PTA1222
Malta

b. Begrepet “klient” referanser noen person eller enhet som uttrykkelig eller underforstått samtykker til alle vilkårene i SCOUT ved å åpne en konto og plassere innsatser på spill på Scout hjemmeside.

c. Alle klienter som bruker Scout nettstedet aksepterer å overholde de følgende vilkår og betingelser for bruk av sine tjenester ( “Avtalen”).

d. Denne avtalen beskriver vilkårene, betingelsene og risikoene som gjelder for CLIENT bruk av speider tjenester tilgjengelige under domenet av www. (Siden”). Dersom kunden har noen spørsmål angående denne avtalen, vennligst kontakt kundeservice.

e. Klienten må lese, og godta alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen uten modifikasjoner, som inkluderer de vilkårene og betingelsene uttrykkelig angitt nedenfor og de innlemmet ved henvisning, før klienten kan bli en aktiv, registrert kunde hos Scout . Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke nettstedet, samtykker kunden til å følge vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

f. Avtalen trer i kraft ved aksept i registrering for nylig å registrere kunder ved å sjekke ut registreringsskjemaet boksen “Jeg er over 18 år gammel og jeg har lest og akseptert vilkårene og betingelsene i Scout” og klikke på “Opprett ny konto” -knappen i løpet av registreringen på nettsiden www. . Klienten forplikter seg til å overholde vilkårene for nettstedet. Hvis kunden ikke samtykker i å være bundet av vilkårene og betingelsene i denne avtalen, og ikke bruke eller få tilgang til nettstedet vårt etter registrering, må kunden informere oss skriftlig umiddelbart.

g. Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Malta, med unntak av at kroppen av loven vedrørende lovkonflikter. Eventuelle rettslige saker eller prosesser som oppstår under denne avtalen vil bli brakt utelukkende i domstolene i Malta, og partene herved ugjenkallelig samtykke til personlig jurisdiksjon og verneting der.

h. Scout er ikke ansvarlig på noen måte til noen personer i tilfelle av force majeure, eller for den handling av noen regjering eller lovhjemmel. I tilfelle at noen bestemmelse i denne avtalen anses å være ugyldig eller ugjennomførlig, vil de resterende bestemmelsene fortsatt ha full kraft og effektiv.

Jeg. Svikt i en fest å håndheve en rettighet eller bestemmelse i denne avtalen vil ikke anses som en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser.

j. Scout kan overdra denne avtalen eller noen rettigheter og / eller forpliktelser herunder uten kundens samtykke.

k. Scout kan endre vilkårene i denne avtalen fra tid til annen ved å legge ut de endrede vilkårene på nettstedet. Kunden er ansvarlig for å kontrollere om avtalen endres. Enhver endring skal tre i kraft fra den dagen det ble publisert på nettstedet. Ved å fortsette å bruke nettstedet, tjenesten eller programvaren som tilbys av Scout, samtykker kunden til å være bundet av T & Cs av denne avtalen samt av endringer i den. Hvis kunden ikke samtykker i å være bundet av endringene i vilkårene og betingelsene i denne avtalen, klienten må ikke bruke eller få tilgang til våre tjenester, og informere oss skriftlig umiddelbart.

l. Scout er lisensiert i Malta, og regulert av Malta Gaming Authority, som er et tilsynsorgan.

m. Lisensen antall Scout er LGA / CL3 / 992/2014.

n. Ved endring av disse vilkårene, på å logge inn på sin konto med Scout, vil en pop-up boks informere spilleren om at T & Cs har blitt oppdatert. Spilleren skal bli bedt om å være enig med den oppdaterte T & Cs.

o. Skulle det være noe avvik mellom T & Cs i den engelskspråklige versjonen og den versjonen på noe annet språk, vil den engelske versjonen gjelde. Den rådende språk ved tolkning vil være på engelsk.

s. Ved omstrukturert eller utsatt inventar / sesonger, Scout Ltd / har ikke ansvar. Generelle regler av sesongen vil gjelde.

2. Online Services-avtalen

Denne avtalen er laget av og mellom Scout og kunden. Denne avtalen gjelder for Scout SITE, herunder elektronisk innhold og eller programvare i dag finnes på området som forsyner klienten med spill og tjenester som tilbys av Scout.

Scout forbeholder seg retten til å innføre visse vilkår (utover de som er beskrevet i punkt 3,4,5,6,7) på opptak av spillere til spill (f.eks minimum antall fullførte spill, verifisering av utførte betalinger) og å utvide eller endre tjenestene på nettstedet til enhver tid.

3. Medlemskap Kvalifikasjon

en. Tjenestene er tilgjengelige for og kan kun brukes av personer som kan inngå juridisk bindende kontrakter under loven som gjelder for sitt hjemland. Det er kundens ansvar å sørge for at deres spill er lovlig.

b. Tjenestene er ikke tilgjengelige for personer under 18 år eller ellers under lovlig alder ( “mindreårige”). Dersom kunden er et Minor, kan klienten ikke bruke denne tjenesten. Hvis som en klient du ikke er kvalifisert, bør du ikke bruke nettstedet vårt. Deltagelse i spill for pengene (som en “Money Player”) er utelukkende reservert for personer over 18 år, eller nedre aldersgrense som er satt i loven for deltakelse i det aktuelle landet.

c. Scout har rett til å kreve klienten til å fremlegge bevis for alder og å nekte en kundes adgang til spill hvis den har grunn til å tro at alderskravet ikke er oppfylt.

d. Under alle omstendigheter vi ikke skal holdes ansvarlig for misbruk av våre tjenester på noen uvedkommende eller mindreårige.

e. Scout tjenester er ikke tilgjengelig der de er ulovlige å bruke, og Scout forbeholder seg retten til å nekte og / eller avbryte tjenester etter eget skjønn.

Land restriksjoner på FanTeam

Nåværende tilstand av begrensede land samt land der vi på grunn av lave avgifter kan ha brukere gjør bankoverføringer.

Begrensede land ved registrering:

4. Registreringsinformasjon

en. For å delta i spillene som en spiller for Bruker må fylle ut registreringsskjemaet på nettsiden, og dermed åpne en “spillerkonto”. Brukeren må fylle ut registreringsskjemaet leveres av Scout som skal minst inneholde følgende opplysninger:

(I) kundens identitet. Kunden innestår for, oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger om identitet under registreringsprosessen. Enhver falsk informasjon eller etterligning av en person eller enhet, feilaktig fremstilling om noen tilknytning til en annen person, selskap eller forening, bruk av falske overskrifter eller andre handlinger eller unnlatelser for å skjule sin identitet fra Scout for ethvert formål vil bli tiltalt etter den fulle omfanget av lov. En klient tilgang til speider tjenester vil bli bedt om å oppgi gyldig livnærer verifisering av identitet og relevant informasjon;

(Ii) fødselsdato. Klienten forsikrer Scout at han / hun er over 18 år. Ingen person under 18 år kan være registrert som spiller og eventuelle midler eller penger vunnet av en slik person vil bli overført til regulerende myndighet. Videre, når spilleren registrerer og setter inn penger for første gang, vil Scout Limited gå gjennom en innledende bekreftelsesprosessen for å sikre at spillerens detaljene under registreringsprosessen er korrekte og spilleren er ikke mindreårige. Dette vil bli gjort ved å be spilleren om hans / hennes identifikasjon;

(Iii) kundens bosted;

(Iv) kundens gyldig e-post adresse og kontaktnummer (telefon / mobil);

(V) personlig og konfidensiell brukernavn ( “Kallenavn”). Brukernavnet må være unikt og tydelig identifiserbare. Støtende eller uanstendig navn er ikke tillatt. Videre forbudt er brukernavn som inneholder eller henspille på en Internett-kobling eller kontonavn, som henspille på visse rettigheter til brukeren (ex. Begrepet “administrator” er reservert for Scout). Vi forbeholder oss retten til å suspendere kontoer med en uakseptabel brukernavn. Kontoer kan bli reaktivert så snart som egnet og akseptabelt alternativ er valgt;

(Vi) passord. Brukeren anbefales å velge et sterkt og ikke-forutsigbare passord for sikkerhet og er ansvarlig for at dette passordet er holdt hemmelig;

b. Under registreringsprosessen, må klienten gi Scout med gyldig legitimasjon, inkludert men ikke begrenset til adressen, kontakt e-post og / eller personlig telefonnummer.

c. Brukeren skal påse at registreringsdetaljer holdes up-to-date, og skal gjøre nødvendige endringer i navn, adresse eller e-postadresse på Scout hjemmeside uten ugrunnet opphold. Det er spillerens ansvar å informere oss umiddelbart om eventuelle endringer i spillerens personlige informasjon.

d. I tilfelle at Scout har grunn til å tro at opplysningene er uriktige, er vi berettiget til å suspendere eller avslutte brukerkontoen og beholde eventuelle gevinster.

e. Når kunden sender inn sin første forespørsel om uttak, bør detaljer om hans personlige bankkonto eller andre betalingsmetoder tilgjengelig og akseptabelt for slike uttak gis til Scout.

f. Klienten er ansvarlig for sikring av CLIENT brukernavn og passord for kontoen sin med Scout. Klienten har ikke ansvar for eventuelle skader forårsaket på grunn av en handling eller unnlatelse av klienten forårsaker upassende eller irregulær bruk av deres konto.

g. En klient må registrere personlig og ikke på vegne av noen andre.

h. Klienten er ikke lov til å registrere hvis han / hun er allerede registrert på Scout nettsted med en aktiv konto; Bare én konto per person er tillatt. Bruk av mer enn én konto per fysiske spilleren er kjent som “multi-accounting” og som sådan er strengt forbudt. Scout forbeholder seg retten til å stenge en brukerkonto når som helst og avbryte alle transaksjoner knyttet til en spiller som har registrert mer enn en konto i sitt eget navn eller under forskjellige navn, i tilfelle at Scout har grunn til å mistenke at registrering av flere kontoer har blitt gjennomført med den hensikt å lure eller svindle.

Jeg. Scout vil behandle med forsiktighet informasjonen CLIENT betror til det, i samsvar med de opplysninger den gir under registreringsprosessen og i retningslinjene for personvern.

j. Overføre, selge, eller skaffe midler blant spillerkontoer er forbudt. Midler kan kun bli overført til den samme kontoen fra hvor de oppsto ved innskudd scenen.

k. En klient erklærer ikke å sette inn penger ved hjelp av et kredittkort, som han / hun ikke er autorisert.

l. Å gjøre innskudd av klienten på en konto for andre formål enn å delta i spill grunn er spesielle ulovlige formål (f.eks hvitvasking av penger) ikke tillatt; Sette inn penger med opprinnelse fra kriminelle og / eller andre uautoriserte aktiviteter er også forbudt.

m. En klient erklærer ikke å bli klassifisert som spilleavhengig.

n. En klient registrering kan nektes eller lukket ved brukerens eget skjønn, men kontraktsmessige forpliktelser som allerede er gjort vil bli innfridd.

o. Registreringen og sette opp en spillekonto er gratis.

s. Det er ingen generell rett til registrering og deltakelse i spillene.

5. Passordsikkerhet

en. Brukeren anbefales å velge et sterkt og ikke-forutsigbare passord for sikkerhet og er ansvarlig for at dette passordet er holdt hemmelig.

b. Det er spillerens ansvar å holde sitt brukernavn og sikkerhet detaljer (inkludert passord) konfidensielle og spillet gjøres online på nettsiden under Spillerens brukernavn og sikkerhetsopplysninger vil bli ansett som gyldige, uavhengig av hvem som deltar i spillet. I tilfelle at det er bekymring for at hemmelighold av slike detaljer er ikke lenger tilfelle, bør Player varsle Scout umiddelbart hvorpå nye detaljer kan bli overført, og alle transaksjoner under de foregå detaljer vil bli sett bort fra.

c. Scout er på ingen måte ansvarlig for eventuelle tilgang til en brukerkonto av en tredje person, og vil ikke bli holdt ansvarlig for eventuelle tap som oppstår som følge av ulovlig bruk av Spillerens passordet av en tredje person, for uautorisert tilgang, og / eller for enhver transaksjon der navnet og passordet til en spiller ble registrert på riktig måte.

6. Juridiske begrensninger

en. Kunden innestår for sin forståelse av at lover om online gambling varierer over hele verden, og det er kundens plikt alene for å sikre samsvar med lov, forskrift eller direktiv, som er relevant for kunden hjemland. Evne til å få tilgang til Scout SITE betyr ikke nødvendigvis at Scout tjenester og / eller kundeaktiviteter gjennom det, er lovlige i henhold til lover, forskrifter eller direktiver relevant for kundens hjemland.

b.The CLIENT forstår og aksepterer at Scout er i stand til å gi dem noen juridiske råd eller forsikringer, og at det er deres eget ansvar å sørge for at det til enhver tid de er i samsvar med lovene som styrer dem, og at de har fullstendig juridisk rett til å spille spillene. Enhver deltakelse i spillene er på eget valg, diskresjon og risiko. Ved å spille her, erkjenner de at de ikke finner spillene eller tjenestene å være støtende, urettferdig eller uanstendig på noen måte.

c. Klienten garantier til enhver tid ikke å være bosatt i noen “Ekskluderte Land”.

d. Scout har ikke til hensikt at dens SITE skal brukes til spill eller andre formål av KLIENT stede i land der slike aktiviteter er ulovlige. Scout SITE utgjør ikke et tilbud, oppfordring eller invitasjon fra speider for bruk av spill eller andre tjenester i noen jurisdiksjon hvor slike aktiviteter er forbudt ved lov.

e. KUNDER skal ikke behandle rettighetshaver som en finansinstitusjon eller forvente renter på sine innskudd.

f. det er ulovlig å sette inn penger fra dårlig fått midler.

g. Alle transaksjoner blir kontrollert for å hindre hvitvasking av penger.

h. Gambling mens under 18 år (eller den lovlige alderen for gambling i andre jurisdiksjoner der dette er relevant) er en kriminell handling, og vi tar vårt ansvar for å hindre tilgang av personer under 18 år på alvor. Elektronisk alderskontroller blir utført, og mens vi tar sikte på å gjøre prosessen så sømløs og diskret som mulig kan det være at ytterligere informasjon vil måtte hentes direkte fra deg.

7. Begrenset bruk

en. Scout gir kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og begrenset personlig bruk for å få tilgang til nettstedet ( “Lisens”). Nettstedet bruk er under forutsetning av fortsatt CLIENT samsvar med vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

b. Klienten godtar å ikke videreselge markedsføringsmateriell gitt til dem av Scout eller tillate sikret tilgang av området til andre, og ikke til å kopiere materiale som finnes på siden for videresalg eller til andre formål til andre uten skriftlig samtykke fra Scout.

c. Kunden skal være ansvarlig og bundet av uautorisert bruk av nettstedet, laget i brudd på denne delen.

d. Klienten godtar å bruke informasjon mottatt fra informasjonssystemene til Scout for det formål å utføre transaksjoner på innsiden og på nettstedet.

e. Klienten aksepterer videre å ikke bruke noen elektronisk kommunikasjon funksjon i en tjenester på dette nettstedet til noe formål som er ulovlig, villedende, fornærmende, påtrengende på andres privatliv, trakasserende, ærekrenkende, injurierende, pinlig, uanstendig, truende eller hatefull.

f. Det er kun tillatt under denne avtalen skal opphøre dersom Scout mener at all informasjon gitt av kunden, herunder CLIENT e-postadresse, er ikke lenger aktuell eller nøyaktig, eller hvis kunden ikke ellers overholde noen av vilkårene i denne avtalen og alle regler og retningslinjer for hver tjeneste, eller Scout fastslår at klienten har misbrukt på noen måte Scout spill og tjenester. Ved varsel om slike brudd, samtykker kunden til å opphøre tilgang til tjenester. Klienten er enig i at Scout, etter eget skjønn og med eller uten varsel, kan avslutte klienten tilgang til noen eller alle tjenester, nære KUNDE åpne transaksjoner og ta bort noe informasjon eller innhold med sin tjeneste.

8. Oppførsel

en. Uredelighet av klienter er forbudt på nettstedet. CLIENT atferd anses som et brudd på disse vilkårene, når som helst, men ikke utelukkende, hvis klienten:

(I) gir bevisst uriktige eller ufullstendige opplysninger,

(Ii) forsøker å manipulere resultatet av spill gjennom samordnet opptreden, endringer i programmet eller på annen utilbørlig måte;

(Iii) bevisst føre til feil eller mangler på nettsiden for å undergrave den naturlige flyten i spillet;

(Iv) setter opp mer enn én konto per person;

eller andre bestemmelser fastsatt i disse vilkårene er brutt.

Denne listen over uredelighet er ikke uttømmende.

b. Klienten vil ikke dekompilere eller forsøke å dekompilere programvaren på Scout hjemmeside eller utvikle programvare som griper inn i klient-tjener-kommunikasjon programvare som brukes på sin hjemmeside.

c. Bruken av enhver programvare som forenkler kunstig intelligens er strengt forbudt. Forbudt programvare kan inneholde programvare som Scout mener tillater spilleren å jukse eller gir en spiller en urettferdig fordel, mens satser på nettstedet. Scout forbeholder seg retten til å iverksette tiltak for å oppdage og hindre bruk av slik programvare av spillere. Skulle Scout identifisere eller mistenker god grunn bruk av forbudte programmer, forbeholder Scout seg retten til å fryse den aktuelle spillerens konto for en periode på minst seks (6) måneder, å konfiskere eventuelle midler i denne kontoen og / eller å suspendere spilleren fra å bruke tjenestene til Scout.

d. I tilfelle av misbruk av en klient, er Scout rett til umiddelbart å si opp avtalen med kunden og inkluderer ham fra videre bruk av website.Further er Scout rett til å avbryte og avslutte pågående spill, for å blokkere klienten eller kundens konto med eller uten forvarsel, og for å beholde bruker kreditt og gevinster chieved gjennom forsømmelse inntil avklaring av situasjonen.

9. Kontoavslutning

en. Scout forbeholder seg retten til etter eget skjønn å nekte, avbryte tjenestene, og / eller nekte å distribuere fortjeneste til noen annen legitim grunn, inkludert, men ikke begrenset til:

• forekomster der Scout har grunn til å tro at en persons aktiviteter på området kan være ulovlig;

• enhver sak der Scout kan lide noen skattemessige, regulatoriske, eller økonomisk ulempe på grunn av noens virksomhet;

• enhver sak der en eller flere transaksjoner på nettstedet er dømt av Scout å ha blitt utført i strid med denne avtalen.

b. Scout forbyr spiller sammensvergelser og tar tiltak for å forby bruk av enheter, for eksempel roboter, som forvrenger normal spilling.

c. Scout forbeholder seg retten til å avslutte spill uten forvarsel.

10. Avbrutt eller aborterte Games

en. I tilfelle at all informasjon er feilaktig publisert på nettstedet, vil Scout iverksette tiltak for å rette opp og endre data i systemet slik at den gjengir korrekt informasjon. Eventuelle gevinster som påvirkes av publisering av feilaktig informasjon vil også bli tilsvarende endret.

b. I tilfelle av et abortert spill, uansett grunn, er alle spilleres transaksjoner alltid nøyaktig logget på våre systemer. Vennligst kontakt kundeserviceteamet for spørsmål via e-post på.

c. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eller erklære resultatet ugyldig i ettertid, dersom resultatet av spillet ble forårsaket av en teknisk standard, uredelig oppførsel av en spiller eller gjennom en falsk innsats. Vi forbeholder oss retten til å huske noen betaling som er gjort feil.

11. Cash spillmodus ( “Spill for penger”)

en. Hver kvalifisert CLIENT etter å ha åpnet en konto og vellykket deponering av penger til spillerens konto, kan spille spill for penger.

b. Deltakelse i Cash Games med ekte penger krever kunden å sette inn penger på sin spillekonto som beskrevet nedenfor.

12. Uttak

en. En anmodning om tilbaketrekking kan ikke gjøres mens brukeren involvert i en spilløkt.

b. Scout finansavdeling håndterer alle forespørsler om uttak sendt inn. Scout forbeholder seg retten til å kontrollere adgangen til brukeren og, i tvilstilfeller, for å beholde uttaket. Gyldige dokumenter utstedt av regjeringen og identitetsdokumenter må sendes for å behandle et uttak. Ingen uttak vil bli behandlet, med mindre en slik dokumentasjon er sendt inn av spilleren og verifisert av Scout finansavdeling.

c. Uttaksmetoder og deres relative informasjon er inkludert i uttaksdelen på nettstedet.

d. Alle utgifter knyttet til uttaksforespørsler, hvis det er aktuelt og eksplisitt annonsert på nettstedet, skal belastes mottakeren.

e. De personlige data til brukeren av kontanter spillekonto og innehaver av bankkonto (eller andre betalingsmetoder) må stemme overens. Scout forbeholder seg retten til å be om ytterligere dokumentasjon for legitimasjon og verifikasjon av bankkonto (eller en annen betalingsmetode) og beholde gevinsten til slike bevis er gitt.

f. Uttak fra en brukerkonto kan rettes kun til den som er registrert på konto og i henhold til vilkårene som er angitt på Scout nettstedet.

g. Når en uttaksforespørsel er sendt det kan ta Scout opptil 3 virkedager å behandle forespørselen.

h. Midler kan ikke trekkes tilbake fra en konto med mindre de samme midlene er satset minst én gang. A (X%) administrasjonsgebyr, med et minimum av ti Euro (€ XX) per transaksjon kan bli pålagt for utbetalingsforespørsler refererer til mengder deponert med Scout og som ikke har blitt brukt minst én gang for spill.

Jeg. For å ta ut penger kan man gjøre det ved å utnytte de uttaksmetoder og deres relative informasjon som er inkludert i uttaksdelen på nettsiden (Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, APCO). Alle uttak vil bli behandlet innen 5 virkedager, er det eneste unntaket dersom spilleren dokumentasjon er forespurt og dokumentasjonen er gitt etter den fastsatte tidsramme. Det må også være klart at dokumentasjonen må vetted før aksept og behandling av uttak.

j. Ingen uttak for den akkumulerte € 2330 og over vil bli behandlet, med mindre en slik dokumentasjon er sendt inn av spilleren og verifisert av Scout Limited.

13. Innskudd

en. For å finansiere en spillerkonto (ved overføring av penger til Scout konto) kan man gjøre det ved å utnytte innskuddsmetoder (NETeller, kredittkort og debetkort, Skrill, PugglePay, Entropay, Ukash, Paysafe kort) og deres relative informasjon, som er inkludert i Deposit seksjonen på nettsiden.

b. Scout forbeholder seg retten til å innføre visse vilkår om bruk av bestemte betalingsmåter. Scout har også rett til å endre betalingsmetoder uten varsel.

Deponering eller uttak med PayPal er ikke tillatt med noen brukere i USA. Brukere fra USA vil ikke ha tilgang til PayPal i det hele tatt.

c. Scout garanterer ikke at alle betalingsmåter er tilgjengelige til enhver tid.

d. Et depositum forespørsel via kredittkort i en spillerkonto, finansierer konto i sanntid.

e. Selvinnskuddsgrenser kan bli pålagt av spilleren gjennom bruk av nettstedet.

f. Minste innskudd beløp per transaksjon er € XX, mens det maksimale innskuddet kan varieres på Scout skjønn.

14. bonuser

en. Bonuser kan kun mottas ÈN gang per person / konto, e-postadresse, kredittkortnummer, e-lommebok og IP-adresser.

b. FanTeam forbeholder seg retten til å stenge din konto og konfiskere innestående beløp ved beviselig misbruk / svindel.

15. Gebyrer og avgifter

en. Beløpet som vises som klienten “utbetalingen” er etter avgifter. Følgelig vil “utbetalingen” beløpet være det eksakte beløpet satt inn på kontoen din.

b. Basisvalutaen i Scout programvare er EURO, men saldo av klienten kan vises i en annen valuta.

c. I tilfelle at ingen transaksjon har blitt registrert på en spillers konto i tretti (30) måneder, skal Scout føre saldoen på kontoen til kunden, eller hvis kunden ikke kan lokaliseres, til Malta Gaming Authority.

d. Hvis ingen transaksjon har blitt registrert på en spillers konto i 12 måneder, skal Scout kreve en avgift på € 5 per måned, til saldoen på spillerens konto har blitt fullstendig oppbrukt.

e. KUNDER kan velge å stenge sin konto når som helst ved å kontakte support @. For at en klient til å kreve penger fra en sovende konto, stenges eller ekskluderes konto, må man ta kontakt med Scout via e-post på – support @. En konto er regnet som inaktiv etter 12 måneder som fastsatt av MGA, gjør Scout Ltd spillerne maksimalt inaktiv periode på 18 måneder, etter heks 5 euro vil bli trukket fra spillerens konto pr mnd. Spilleren (e) vil bli informert via e-post minst 30 dager før eventuelle fradrag kan finne sted. Etter 30 måneder vil kontoen bli stengt, og de resterende midlene vil bli overført til MGA som pr lover og forskrifter Lotteritilsynet på Malta definerer.

f. Uttalelser vil bli utstedt på kvartalsvis basis og avgifter vil fortsette å påløpe i henhold til auto fornyelsesvilkår Dersom kunden ikke å gi nødvendig (30) dagers skriftlig varsel om opphør for å støtte @.

g. Klienten uttrykkelig tillatelse Scout å samle noen kontoavgifter grunn og på grunn i henhold til disse vilkårene ved å belaste CLIENT kredittkort på filen, eller ved å belaste kundens Scout konto.

16. Begrenset ansvar

en. Spillene og tjenestene som tilbys på nettstedet er tilgjengelig for kunder innenfor rammen av den nåværende tilstand av teknologi som brukes. Scout gir ingen garanti for uavbrutt tilgjengelighet eller brukbarhet av tjenestene som tilbys. Scout påtar seg intet ansvar for uavbrutt tilgjengelighet og brukbarhet av spillene.

b. Scout forplikter seg til å levere stabile tjenester på nettstedet. Forutsetter imidlertid Scout ikke ansvar for eventuelle feil, utelatelser, avbrudd, sletting, defekt, forsinkelse i drift eller overføring, kommunikasjonslinjefeil, tyveri eller ødeleggelse eller uautorisert tilgang til, eller endring av, nettstedet eller tjenestene.

c. Scout er ikke ansvarlig for eventuelle problemer eller tekniske feil på telefonnettverk eller linjer, datamaskin elektroniske systemer, servere eller leverandører, maskinvare, programvare, feil på grunn av tekniske problemer eller trafikkproblemer på internett eller på noen av nettstedet eller tjenestene.

d. Scout påtar seg intet ansvar for eventuelle avbrudd i spill eller nettsiden nedetid. Det er ikke ansvarlig for eventuelle feil som finnes i noen spill, det er heller ikke forpliktet til å rette dem – Scout er ikke ansvarlig for eventuelle skader som resultat. Videre tar Scout ikke ansvar for eksistensen av eller skade forårsaket av virus eller andre skadelige komponenter på nettstedet eller tilsvarende server, noe som kan føre til skade på datamaskinen hardt og programvare i bruker.

e. Scout er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil i data, lagring og behandling av data og ved ufullstendigheter og unøyaktigheter i de overførte dataene. Spesielt forbeholder Scout seg retten til å korrigere åpenbare feil under lagring og behandling av resultatene (for eksempel feil knyttet til identiteten til spillerne, innsatser osv)

f. I den grad det er tillatt etter gjeldende lover, ikke under noen omstendigheter skal Scout være ansvarlig for tap eller skade som følge av bruk av nettstedet eller tjenestene, fra ethvert innhold i meldinger på eller via nettstedet eller tjenestene, eller fra gjennomføring av alle brukerne av nettstedet eller tjenestene, enten online eller offline.

g. Under ingen omstendighet skal Scout eller noen av dets direktører eller ansatte være ansvarlig overfor kunden for eventuelle skader overhodet, inkludert uten begrensning indirekte, tilfeldige eller noen form for følgeskader, som måtte oppstå ut av, eller i forbindelse med kunders bruk av nettstedet eller tjenester, inkludert, men ikke begrenset til kvaliteten, nøyaktigheten eller nytten av informasjonen.

h. Scout er ikke ansvarlig for skader av noe slag som er forårsaket av misbruk av kontoen av spilleren eller tredjeparter.

Jeg. Scout er ikke ansvarlig tap av gevinster som følge av spillene som blir avbrutt.

j. Ved brudd på vilkårene for nettstedet av Brukeren må brukeren erstatte Scout fra eventuelle krav fra tredjepart og bære eventuelle taper, kostnader eller skader som følge av dette.

k. Den foregående ansvarsbegrensningen skal gjelde i den utstrekning det er tillatt ved lov i den aktuelle jurisdiksjon, og i noe tilfelle skal Scout kumulative ansvar overfor kunden overstige beløpet CLIENT overføres eller deponert i kundens konto på nettstedet i forhold til transaksjonen gir opphav til slikt ansvar.

l. Hvis du ønsker å delta i turneringer, satser eller gaming bruke nettstedet, må du sette inn penger på kontoen din. Slike midler kan da brukes av deg for å kunne spille eller spille spill. Ytterligere detaljer om hvordan du setter inn, ta ut og overføre midler kan finnes i brukerstøtten vår på nettsiden.

m. Du godtar videre å ikke gjøre noen tilbakekallinger, tilbakeføringer eller på annen måte avbryte eventuelle innskudd til din konto, og i slike tilfeller å refundere og kompensere oss for slike ubetalte innskudd, inkludert alle utgifter påført oss i prosessen med å samle inn dine innskudd.

n. Din konto / balanse er ikke en bankkonto, og er derfor ikke forsikret, garantert, sponset eller på annen måte beskyttet av noe innskudd eller bank forsikringssystem eller av noen annen lignende forsikringssystem. Eventuelle penger som settes inn hos oss i din konto skal ikke tiltrekke noen interesse. Penger som settes inn hos oss blir holdt under en normal bankkonto og / eller sperret konto i navnet eller annet selskap i konsernet, som holder midlene på kontoen på tillit for deg og andre berettigede. Spiller balanserer holdes i adskilte kontoer og ikke brukes til driftsutgifter. Dette sikrer at midlene er alltid tilgjengelig for deg å ta ut penger i samsvar med våre bank- og sikkerhetsprosedyrer. Som sådan, i tilfelle vår insolvens, ville du ha rett til å kreve noen penger som står på tillit for deg i en slik konto, men du vil ikke ha noen beskyttelse under noen lovpålagt innskuddsgarantiordningen. For Insolvens gir grunnleggende beskyttelse som nevnt her: http://www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx

o. Du er ansvarlig for å rapportere dine gevinster og tap, dersom en slik rapportering kreves av din lokale lover eller skatt eller andre myndigheter.

s. Vi vil holde penger i innskuddskonto og / eller sperret konto nevnt i punkt som tillitsmann for deg og ikke som bankmann eller debitor. Derfor uansett enhver annen bestemmelse i vilkårene for bruk, vil vi avtale med pengene dine som en bobestyrer, og ingen slike bestemmelser skal skape eller gi opphav til noen forpliktelse på den delen av Scout Ltd (eller noen annen gruppe selskap) for å betale tilbake penger til deg som din debitor.

17. Hvitvaskings Prosedyrer

en. Ingen skal misbruke dette nettstedet for hvitvasking av penger. Scout kan ansette beste praksis anti-hvitvasking av penger (AML) prosedyrer. Scout forbeholder seg retten til å nekte å gjøre forretninger med, å slutte å gjøre forretninger med, og å reversere transaksjoner, kunder som ikke aksepterer eller er i samsvar med følgende AML krav og retningslinjer:

(Jeg). gevinster vil bare bli utbetalt til den enkelte som i utgangspunktet registrert for å åpne en live-konto, og spesielt bare til den opprinnelige kredittkort eller konto på filen;

(Ii). Når en klient finansierer en konto ved hjelp av kreditt- / debetkort innskudd, vil gevinsten bare bli distribuert til den enkelte hvis navn vises på kortet brukes til å gjøre innskudd og kun betales tilbake til det samme kortet;

(Iii). bare én konto er tillatt per person. Ingen gevinster kan hentes på kontoer åpnet i falske navn eller på flere kontoer åpnet av samme person;

(Iv). speider kan, fra tid til annen, etter eget skjønn, krever en klient for å gi ytterligere bevis på identitet (KYC dokumentasjon) som attestert kopi av pass eller andre former for identitetskontroll som den anser nødvendig etter forholdene, og kan etter eget skjønn stenge kontoen midlertidig til slike bevis har blitt gitt til sin tilfredshet;

(V). alle transaksjoner blir kontrollert for å hindre hvitvasking av penger;

(Vi). Dersom kunden ikke respekterer disse reglene og forskrifter så Scout kan suspendere en spillers konto i påvente av etterforskning;

b. Eventuelle mistenkelige eller ulovlige transaksjoner vil bli rapportert til relevante myndigheter, inkludert, men ikke begrenset til Malta Gaming Authority of Malta.

18. Intellectual Property

en. Alt innhold, varemerker, tjenester merker, varenavn, logoer og ikoner tilhører Scout eller dets datterselskaper og er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale avtaler og bestemmelser.

b. Klienten godtar ikke å slette eventuelle merknader om opphavsrett eller andre indikasjoner på beskyttede immaterielle rettigheter fra materialer som kunden mottar fra Scout eller Scout nettsted. Klienten vil ikke få noen immaterielle rettigheter, eller noen rett eller lisens til å bruke slike materialer eller nettstedet, annet enn det som er fastsatt i denne avtalen.

c. Bilder som vises på nettstedet er enten tilhører Scout eller å bli brukt med tillatelse. Vedkommende samtykker i ikke å laste opp, legge ut, reprodusere eller distribuere informasjon, programvare eller annet materiale som er beskyttet av opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter (samt publiseringsrettigheter og personvern) uten først å innhente tillatelse fra eieren av slike rettigheter og skriftlig samtykke fra Scout.

19. Erstatning

Klienten godtar å forsvare og holde Scout og dets ledere, styremedlemmer og ansatte, og å holde dem skadesløse fra og mot alle krav, ansvar, skader, tap og utgifter, inkludert uten begrensning rimelige advokathonorarer og kostnader, som følge av eller på noen måte er knyttet til:

(I) klient tilgang til eller bruk av nettstedet eller tjenestene;

(Ii) Kundens brudd på noen av vilkårene i denne avtalen; eller

(Iii) Kundens brudd på gjeldende lover eller forskrifter.

20. Varighet og oppsigelse

en. Slike vilkår vil gjelde på ubestemt tid med mindre annet er varslet av spilleren. Videre vil Scout få lov til å si opp denne avtalen når som helst ved varsel til klienten. Som avslutning Kunden skal ikke være i stand til å gjennomføre nye transaksjoner. Hvis noen oppdateringer til vilkårene er implementert spilleren vil bli bedt om å godta vilkårene hvis denne prosedyren ikke følges, vil spillerens konto bli avsluttet.

b. Kunden kan bare heve avtalen med Scout ved å gi ba (30) tretti dagers skriftlig varsel til kundestøtte e-post på support @. Hvis du ikke oppgir dette (30) tretti dagers skriftlig varsel vil resultere i klienten fortsette å være bundet av alle fastsatte vilkår.

21. markedsføring og profilering

I tilfelle at en spiller vinner et beløp som tilsvarer xxx (€ XX) eller mer, gjennom bruk av programvaren eller tjenesten, kan spilleren bli bedt om å gi tillatelse til selskapet de rettigheter og tillatelse til å bruke spillerens brukernavn, navn og / eller beskrivelse av alle medier som en del av selskapets markedsføring og salgsfremmende behov, og for sin Internet Site (e), men å gjøre dette vil være på spillerens skjønn.

22. Personvern

Ved å åpne en konto hos Scout, spilleren gir implisitt sitt samtykke til behandling av personlige data i samsvar med personvernlover som gjelder i Malta. Behandlingen av personopplysninger er utelukkende styres til slutten av kontohold for bruk av tjenestene som tilbys av Scout.

Scout gjør sitt ytterste for å sikre personvernet, konfidensialiteten og sikkerheten til sine kunder, som er bevart både gjennom deres interaksjon med selskapet og etterpå, i den grad oppnåelig ved Scout.

en. Når kundene registrere seg hos selskapet, de erkjenner deres vilje til å dele med Scout viss privat informasjon som vil bli brukt for det formål å bekrefte kundens identitet og sikre sikkerheten til sine innskudd og spillerkonto. Denne informasjonen samles i tråd med våre strenge prosedyrer for verifisering som brukes til å avskrekke internasjonale hvitvasking operasjoner og for å sikre at sikkerhet og sikkerheten til våre kunders virksomhet gjennom. Informasjonen skal kun behandles av de ansatte som har behov for slik tilgang.

b. Våre kunder forplikter seg til å forsyne oss med ekte, oppdatert og nøyaktig informasjon om sin identitet. Videre er de ikke pålagt å si kategorisk at de registrerer på egne vegne og ikke søker til enhver tid å opptre på måter som kan anses uredelig de er heller ikke søker å etterligne andre personer for hvilket som helst formål.

c. Selskapets datainnsamling prosedyrer inkluderer innsamling av kundens fritt offentliggjort informasjon som deles med Scout, i tillegg til plassering av cookies med det formål å samle data om på hvilken måte KUNDER samhandle med Scout SITE. Disse verktøyene for å samle kundens informasjon er ansatt for det formål å sikre kundens egen sikkerhet og all data samlet av Scout deles kun med enkeltpersoner innenfor Scout som er involvert med verifisering av kunde kontoinformasjon for den uttrykkelige formål å sikre kundens konfidensialitet og sikkerhet.

d. Scout vil aldri utlevere privat eller på annen måte konfidensiell informasjon i forhold til våre kunder til tredjeparter uten at det foreligger skriftlig samtykke fra våre kunder, unntatt i slike spesielle tilfeller der formidling er et krav i henhold til lov, eller på annen måte er nødvendig for å utføre verifikasjon analyse på KUNDER identitet i den hensikt å beskytte sin konto og sikre sine personlige opplysninger.

e. Ved å registrere deg med Scout og gjennom frivillig samhandling de forplikter seg med Scout ‘s produkter og / eller tjenester, bekrefter kunden og er enig i at de samtykker til bruk av hele eller deler av den informasjonen de leverer om deres Scout spillerkonto, transaksjonene de påta seg gjennom den og samspillet som de utfører med Scout og på vegne av Scout. Alle interaksjoner Kunden plikter med Scout vil bli oppbevart av Scout i forbindelse med registrering og kan derfor være ansatt av Scout i slike tilfeller hvor det oppstår tvist mellom klienter og Scout.

f. Scout vil gjøre sitt ytterste for å sikre konfidensialitet av sine kunder personlige informasjon, inkludert gjennomføring av databeskyttelse prosedyrer som skal sikre taushetsplikten. Scout sikrer at dens datavernpolitikk er jevnlig oppdatert for å sikre at kundens informasjon blir stadig ivaretatt.

g. Fra tid til annen kan Scout kontakte KUNDER enten via telefon eller e-post med det formål å tilby dem mer informasjon om Scout. I tillegg Scout kan til tider forsøke å kontakte kunder, enten via telefon eller e-post, i den hensikt å informere dem på unike fremmende tilbud som tilbys av Scout for sin klient. KUNDER samtykke til mottak av slik kontakt når de samtykker i våre vilkår og betingelser for bruk når du registrerer deg med Scout. Enhver person som ønsker å melde deg ut av videre kontakt med Scout må kontakte kundeservice.

h. Eventuelle mistenkelige eller uredelig virksomhet vil bli rapportert til relevante myndigheter, inkludert, men ikke begrenset til Malta Gaming Authority of Malta (MGA).

Jeg. Alle spiller data og dokumenter vil bli beholdt av Scout Limited og ingen data vil bli ødelagt. Data og dokumenter eldre enn 3 år er arkivert.

23. Ansvarlig spill

Scout ønsker å sikre at dets KUNDER gamble på en ansvarlig måte, men vi erkjenner også at gambling kan være vanedannende for noen og påvirke deres liv negativt. Siden vi ta vare på våre kunder, og ønsker nettspill skal være en hyggelig opplevelse, tilbyr vi ulike tiltak for en klient å gamble på en ansvarlig måte. Disse kan settes av kunden gjennom nettstedet, og inkluderer følgende:

– Sette grenser for innsatser og tap

– Selv utelukke ubestemt tid

Vår side inneholder også lenker til eksterne enheter og opplysninger som kan hjelpe i tilfelle av spilleavhengighet. Hvis du mener at du kan bli negativt avhengige av gambling, oppfordrer vi deg til å søke hjelp gjennom disse områdene av vår hjemmeside og også kontakte oss via e-post.

24. Klager

en. Ved en klage eller et problem, er klienten til å kontakte kundeservice via e-post på support @, detaljering av innholdet i klagen. Scout vil gjøre sitt beste for å prøve og løse en slik klage innen rimelig tid.

b. Dersom kunden mener at saken ikke er løst, kan han eller hun bringe tvisten til Malta Gaming Authority på support.mga@mga.org.mt eller på telefon 356 2546 9191.

c. Som en britisk kunde, hvis du fortsatt ikke er fornøyd med løsningen som tilbys av oss, og klagen er en gambling tvist, så vil du ha rett til å henvise klagen til Independent Betting Adjudication Tilbud ( “IBAS»), hvis avgjørelse Fanteam ( Scout ltd) vil være enig i å være bundet av. IBAS tilbyr en gratis-of-charge service og regler om klager på spill og spillrelaterte transaksjoner; men det omhandler ikke servicerelaterte problemer.

Du kan nå IBAS på http://www.ibas-uk.com, via e-post til: adjudication@ibas-uk.com eller telefon; +44 (0) 20 7347 5883.